Klimatrapport

ghg.jpg

"Stena Stål har arbetat med att kartlägga och sätta mål för företagets egen klimatpåverkan med hjälp av Green House Gas Protocol, som används för att förstå och hantera utsläpp av växthusgaser. Det görs för att möta kundernas egna sätt att klimatredovisa och för att stödja deras mål," säger Marina Gasparius, Hållbarhetchef på Stena Stål.

GHG-protokollet är en global standard för mätning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp. Idag används GHG-protokollet av tusentals företag och organisationer världen över och Stena Stål är ett av dem. GHG-protokollet möjliggör att verksamhetens utsläpp blir jämförbara, vilket skapar förutsättningar till relevant benchmarking.

GHG-protokollet delar upp utsläppet i scope 1, 2 och 3:

  • Scope 1 innefattar verksamhetens direkta utsläpp från källor som kontrolleras av företaget.
  • Scope 2 består av indirekta utsläpp från inköpt el, ånga, värme och kyla, som sker hos producenten.
  • Scope 3 omfattar de utsläpp som verksamheten ger upphov till, men som inte omfattas av scope 1 eller scope 2.

scope.jpg

Stena Stål växthusgasutsläpp under verksamhetsåret 2019/2020 sammanfattas enligt nedan:

Scope and category

GHG emissions [tonnes CO2e]

Scope 1

824

Scope 2

260

Scope 3

317 884

Sum scopes 1 - 3

318 969

Baserat på resultatet av klimatrapporten har Stena Stål antagit tre mål för att minska sitt koldioxidavtryck i sin resa mot noll växthusgasutsläpp till 2045.

Minska CO2-utsläpp för Stena Stål med 50% till 2030 och 100% till 2045

  • Minska CO2-utsläpp från inköp av stålprodukter
  • Minska CO2-utsläpp från energiförbrukning
  • Minska CO2-utsläpp från transport
Dela denna sida