Om oss

Leverantörsinfo

En Stena Stål lastbil som gör genom solnedgången på en landsväg i Sverige

Leverantörsmanual

Leverantörsmanualen beskriver de förväntningar som vi på Stena Stål har på våra leverantörer, och syftar till att öka förståelsen för kraven samt att underlätta kommunikationen vid eventuella frågor eller problem. Det är leverantörens ansvar att ta del av manualen och implementera eventuella nya versioner av dokumentet för att säkerställa en effektiv och framgångsrik relation mellan oss på Stena Stål och leverantören.

Omslaget av leverantörsmanualen på svenska

Leverantörsmanual (SE)

Ta del av leverantörsmanualen på svenska.
Omslaget av leverantörsmanualen på engelska

Leverantörsmanual (ENG)

Ta del av leverantörsmanualen på engelska.
Dela artikel