Solnedgång över en skog i svenska västkusten
Om oss

Från utmaningar till möjligheter

Hur vi arbetar med hållbarhet

Ett flygfoto av en väg som går genom en skog på den svenska västkusten

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Vi har gjort en åtagande att stödja FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt med att integrera dessa mål i vår verksamhet och arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.
Flygbild över solnedgången över den svenska västkusten

Miljövarudeklaration

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan genom att skapa miljövarudeklarationer för våra stålprodukter. Vi fokuserar på hela livscykeln för våra produkter, vilket hjälper oss att minska vår miljöpåverkan och hjälpa våra kunder att göra hållbara val.
Ett flygfoto en skog vid den svenska västkusten

Klimatrapport

Vi arbetar aktivt med att ta fram klimatrapporter för att öka vår förståelse för vår verksamhets påverkan på miljön och för att kunna vidta åtgärder för att minska vår klimatpåverkan.