Närbild på en hand som håller en bit kasserad elektronik.
Forskning & Utveckling

Forskning och utveckling inom Stena Metall

Vi tror på kraften i att samarbeta

Samverkan krävs för att hantera omställningen till en cirkulär ekonomi och till en effektivare resursanvändning. Tillsammans kan vi vara innovativa, tänka cirkulärt från början och utforma processer och värdekedjor på helt nya sätt. I samarbete med näringslivet, universitet och andra partner genomför vi en rad forskningsprojekt för att lösa framtida återvinningsbehov och säkerställa intelligent hantering av resurser. Sedan 2007 finansierar vi en professur i industriell återvinning vid Chalmers i Göteborg. Vi har samlat ett tvärvetenskapligt kompetens- och forskningscentrum kring avfallsteknik med forskare runt om i Sverige. Här kan du läsa mer om innovativa projekt inom Stena Metallkoncernen, där vi tillsammans med våra partner har skapat värde för våra kunder och för samhället i stort.

Dela artikel