Vad vi erbjuder

Specialstål

Det finns många typer av specialstål på marknaden och alla har varierande egenskaper. Med vår kompetens ser vi till att du får rätt stål till rätt produkt. När du väljer mellan stålsorter har ofta små skillnader stor betydelse. För slutprodukten är det mycket viktigt att du väljer rätt. Att använda vår metallurgiska kompetens som en resurs kommer att förbättra ditt slutresultat.