Om oss

Klimatrapport

Marina Gasparius, Hållbarhetchef på Stena Stål.

"Stena Stål har arbetat med att kartlägga och sätta mål för företagets egen klimatpåverkan med hjälp av Green House Gas Protocol, som används för att förstå och hantera utsläpp av växthusgaser. Det görs för att möta kundernas egna sätt att klimatredovisa och för att stödja deras mål"

Marina Gasparius, Hållbarhetchef på Stena Stål.

Illustration av växthusgasutsläpp

Stena Stål växthusgasutsläpp under verksamhetsåret 2019/2020 sammanfattas enligt nedan:

Scope and category

GHG emissions [tonnes CO2e]
Scope 1 824
Scope 2 260
Scope 3

317 884

Sum scopes 1 - 3 318 969


Baserat på resultatet av klimatrapporten har Stena Stål antagit tre mål för att minska sitt koldioxidavtryck i sin resa mot noll växthusgasutsläpp till 2045.

Minska co2-utsläpp för stena stål med 50% till 2030 och 100% till 2045

  • Minska CO2-utsläpp från inköp av stålprodukter
  • Minska CO2-utsläpp från energiförbrukning
  • Minska CO2-utsläpp från transport
Dela artikel