STENA STÅL HAR TECKNAT AVTAL OM ATT FÖRVÄRVA GUJAB AB

2016-05-04

1280x400_SST_steel-roll_CompQual80.jpg

Stena Stål har tecknat avtal om förvärv av Gujab AB, ett företag specialiserat på tunn- och bandplåt. Förvärvet innebär att vi fördubblar volymen i Steel Service Center-sektorn och stärker positionen som en av de ledande leverantörerna av tunn- och bandplåt för den svenska marknaden. Affären förutsätter godkännande av Konkurrensverket.​

- Det här är ett viktigt steg som gör oss till en av landets främsta tunnplåtsexperter. Gujabs verksamhet blir ett väldigt bra komplement till vår befintliga verksamhet i det här segmentet, säger Henrik Forsmark, VD.

Försäljning av tunn- och bandplåt står för cirka hälften av den totala omsättningen på den svenska stålmarknaden. 

-Vi blir en mer komplett leverantör med ännu bättre geografisk spridning än tidigare. Vi får helt nya möjligheter att leverera fler produkter till industrin, säger Peter Svärdegård, Stena Ståls chef för Tunn- och bandplåt.

Stena Stål och Gujabs affärer kommer successivt att integreras med nuvarande personal. Gujabs VD Lars Wester kommer att arbeta kvar i bolaget.

Läs mer om vårt erbjudande inom tunn och bandplåt

Dela denna sida