Så hanterar Stena Stål Coronaviruset

2020-03-16

corona_1280x400_compqual80.jpg

Stena Stål följer kontinuerligt utvecklingen kring Coronaviruset, både internationellt och nationellt, och följer rekommendationer och riktlinjer från berörda myndigheter.

Våra kunder och medarbetare är vår högsta prioritet och vi har en dedikerad krisgrupp som följer utvecklingen kontinuerligt.

Vår uppgift är att säkerställa att vi kan leverera stål till våra kunder. För att kunna göra det arbetar vi med förebyggande åtgärder och att säkerställa att vi kan lösa uppgiften, även om vi drabbas av en stor frånvaro eller andra störningar. Det övergripande målet för oss är att ta hand om våra medarbetare, se till att verksamheten rullar på och att vi bibehåller en hög servicenivå till våra kunder.

 

 • Vi tar fram kontinuitetsplaner för alla enheter för att säkerställa att vi kan hålla våra verksamheter i gång trots störningar.
 • Vårt filialsystem med många enheter är en fördel ur sårbarhetssynpunkt.
 • Vi har arbetat proaktivt med att minska smittspridning på olika områden. T ex begränsa storlek på grupper i samband med omklädning och raster.
 • Vi har splittrat på grupper med nyckelroller. De arbetar numera från olika kontor.
 • Vi har ännu inga problem med in- eller utleveranser.
 • Leveranstider riskerar att öka på grund av förseningar vid gränskontroller när länderna stänger sina gränser. Godstrafiken går igenom men byråkratin har ökat.
 • Inget av de stålverk som vi köper från har dragit ned någon produktion.
 • Vi undviker i nuläget tjänsteresor både utrikes och inrikes. Vi rekommenderar och prioriterar alternativa mötesformer som onlinemöte, telefon etc.
 • Anställd som varit utomlands bör stanna hemma/arbeta hemma i minst två veckor.
 • Konsulter, entreprenörer och leverantörer som varit utomlands kan inte utföra arbete inom ramen för Stena Ståls verksamhet under minst två veckor.
 • Vi har besöksförbud förutom för: - Affärskritiska besök t.ex. Godsleveranser, - representanter från myndigheter, - verksamhetskritiska entreprenörer
 • Medarbetare som känner sig sjuka ska stanna hemma och ska vara symptomfri i två dygn innan det är aktuellt att återvända till arbetsplatsen.
 • Vidare har allmänna råd kommunicerats som att vara noggrann med handhygien, nysa i armvecket och att undvika att vidröra mun, näsa och ögon. Vi undviker att skaka hand, kramas etc.
 • Vi stimulerar våra anställda att använda sunt förnuft och att ta ansvar.

 

 

 

Dela denna sida