Nya stålpriser 1 januari 2023

2023-01-02

Prislista-6-1280x400.jpg

Prisförändringar 2023-01-01

Prisförändringar 2023-01-01

Prisjusteringar på plåt, armering, specialstål, rostfritt och aluminium

Konjunkturen fortsätter att försvagas och att kliva in i 2023 känns väldigt utmanande. Den samstämmiga bedömningen verkar vara att det skall bli sämre innan det kan bli bättre. Vi kommer dock från en mycket stark konjunktur. Tar man till exempel de negativa prognoserna inom bostadsbyggandet så är de nya nivåerna ändå något som var ett normaltillstånd för några år sedan. VI får göra det bästa av situationen, jobba på och ta vara på de ljusa stunderna.

Prismässigt så ser vi sänkningar på framför allt de produkter där vi har kvartalspriser. Inom övriga produkter där priserna från stålverken justeras oftare så ser vi nu en utplaning av prisnivån. Råvarupriserna har vänt upp efter en ökad efterfrågan då Kina släpper på sina Covid-restriktioner. Lagernivåer har justerats och nu finns det köpbehov igen. Ökade kostnader både för material och energi gör att botten förmodligen är nådd. Vi ser detta redan nu på rostfritt material där högre kostnader för legeringar driver upp priset.

Ett nytt år ger ändå nya möjligheter och vi får vi hoppas att världsbilden kan förändras i positiv riktning med en återgång till mer normala förhållanden med tillväxt och en positiv framtidstro. Vi önskar er alla ett gott nytt år!

Finns det något vi kan hjälpa dig med eller om du har frågor kring din materialförsörjning så tveka inte att ta prata med din säljkontakt hos oss.

Du hittar våra uppdaterade priser på vår hemsida www.stenastal.se.

Våra prisändringar är enligt följande:

PRISFÖRÄNDRINGAR

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida