NYA STÅLPRISER 2018-10-04

2018-10-03

Prislista-5-1280x400.jpg

Prisförändringar för oktober, justeringar på plåt och armering.

För det fjärde kvartalet så blir det höjningar på plåtpriserna. Efterfrågan är fortsatt god och handelshinder i form av tullar och importkvoter till EU gör att konkurrenssituationen försämras i Europa och priserna höjs.

För armering så ser vi en mindre nedjustering på stålet som beror på en förstärkning av den svenska kronan sedan förra månadsskiftet.

Du hittar våra uppdaterade priser här och  i länken till höger. 

PRISFÖRÄNDRINGAR

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan