NYA STÅLPRISER 2017-10-04

2017-10-03

Prislista

Fullt ös på stålverk och produktionsanläggningar.

Efterfrågan på stål är god vilket har gett en bra beläggningsgrad hos stålverken med längre leveranstider.
Vi höjer därför våra priser på de flesta av våra produktgrupper. Prishöjningarna understöds till viss del även av stigande produktionskostnader.

Denna lista gäller från och med 2017-10-04.

Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan