NYA STÅLPRISER 2016-05-03

2016-05-02

Prislista

Under april så har priserna på stål från producenterna gått upp kraftig.

Efterfrågan har ökat, anti dumping aktioner leder till en minskad importkonkurrens och råvarorna malm och skrot har nästan dubblats i pris de senaste månaderna. Den uppgång i priser som började i mars ser ut att fortsätta den närmaste tiden. Vi måste därför höja våra priser och det berör nästan alla våra produkter. De största höjningarna är på armering och handelsstål där de höjda skrotpriserna får ett snabbt genomslag i stålpriset.

Läs mer.

Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan