NYA STÅLPRISER 2016-04-05

2016-04-04

Prislista

Prishöjningar på malm och skrot samt en bättre efterfrågan på stål gör att priserna går upp på flera av våra produkter.

 Inflödet av lågprismaterial till Europa från Asien har dämpats med de anti-dumping åtgärder som har vidtagits. Detta minskar utbudet och stöttar en högre prisbild.

Läs mer här

Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan