Har det bottnat?

2019-12-10

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

Det senaste halvåret har priserna på Stål gått ned i takt med den försämrade efterfrågan. Är vi i en lågkonjunktur? Nej knappast enligt vår bedömning.

Vi har en minskad tillväxt och utmaningar på efterfrågan inom flera sektorer. Efterfrågan på stål påverkas tidigt vid en konjunkturförändring. Vad som har hänt i den här och i tidigare nedgångar är att de lägre prognoserna skapar lagerneddragningar i flera led. Lagren på råvaror till stålproducenterna, verkslager, grossistlager och slutförbrukarnas lager minskas. Detta ger en större påverkan i producentledet än minskningen av den verkliga förbrukningen och påverkar prisbilden.

Kanske har det bromsats för hårt. Vi ser redan nu i december att priset på järnskrot har gått upp och att vi har prishöjningar på skrotbaserade produkter som kunde varit större om inte kronan stärkts.

  • Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpRISER STENA STÅL AB.

Index 100 = juni 2008

prisutv.2019-09.png.png

 

Klicka för att se PDF

640x400_Hans-Svensson_CompQual80.png

Hans Svensson
Marknadschef, Stena Stål