Har det bottnat?

2019-12-10

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

Det senaste halvåret har priserna på Stål gått ned i takt med den försämrade efterfrågan. Är vi i en lågkonjunktur? Nej knappast enligt vår bedömning.

Vi har en minskad tillväxt och utmaningar på efterfrågan inom flera sektorer. Efterfrågan på stål påverkas tidigt vid en konjunkturförändring. Vad som har hänt i den här och i tidigare nedgångar är att de lägre prognoserna skapar lagerneddragningar i flera led. Lagren på råvaror till stålproducenterna, verkslager, grossistlager och slutförbrukarnas lager minskas. Detta ger en större påverkan i producentledet än minskningen av den verkliga förbrukningen och påverkar prisbilden.

Kanske har det bromsats för hårt. Vi ser redan nu i december att priset på järnskrot har gått upp och att vi har prishöjningar på skrotbaserade produkter som kunde varit större om inte kronan stärkts.

Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpRISER STENA STÅL AB.

Index 100 = juni 2008

prisutv.2019-09.png.png

 

Klicka för att se PDF

640x400_Hans-Svensson_CompQual80.png

Hans Svensson
Marknadschef, Stena Stål