STABILT PÅ TOPPEN

2017-06-29

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

Prisutvecklingen de senaste månaderna har varit tämligen odramatisk. Priserna på plåt, rör och specialstål gick upp även för andra kvartalet och följde den trend som sattes i Q1. För handelsstål och armering så har vi i princip haft oförändrade priser på en stark marknad.

Efterfrågan på stål i Sverige är god. Det har varit en bra och jämn aktivitet sedan i vintras. Normalt sett brukar vi ha en säsongmässig ökning i början på våren men så blev det inte i år. Jag ser det som ett klart tecken på att konjunkturen är väldigt stabil. I en stark marknad minskar säsongsvariationerna. Vi ser inga tendenser till avmattning, tvärtom kan vi med viss förvåning till och med se att orderingången har stigit de senaste veckorna.

De importtullar som har införts på stål från i första hand Kina och Ryssland till Europa har en stor effekt på den prisutveckling som vi har sett sedan ett år tillbaka. Skyddstullarna är till stor del på plåt och det märks tydligt på prisutvecklingen för plåt och plåt­relaterade produkter. För råvarorna har priserna vänt nedåt för malm, skrot och nickel. På det rostfria materialet har det omedelbar effekt, men på stålet har det inte haft någon inverkan ännu. Kronan har blivit lite svagare och det är en faktor som håller uppe stålpriset i Sverige. Men med en minskad efterfrågan eller ökat utbud så kan vi se svängningar som är mer råvarurelaterade.

Min bedömning av kommande prisutveckling är att vi förmodligen nu är på en nivå som kan ses som en topp där det har planat ut. Hösten kan föra med sig sänkningar, men jag bedömer det som mindre justeringar. Efterfrågan ser bra ut och de handelshinder som skyddar europeisk stålproduktion gör att det finns god balans mellan utbud och efterfrågan. Jag hoppas på en sommar med högtryck så att vi tillsammans är stärkta att ta hand en fortsatt högkonjunktur.

Glad sommar!

 

Hans Svensson
Marknads- och inköpschef, Stena Stål

Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpriser Stena Stål AB.

Index 100 = juni 2008

 

Klicka för att se PDF