STARKT 2017 OCH ETT HOPPFULLT 2018

2017-12-27

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

Året 2017 går mot sitt slut. Det har varit ett år med stigande priser till följd av en ökad efterfrågan och med en begränsning av tillgången på stål i Europa. Det minskade utbudet är en konsekvens av de anti dumping tullar som har införts på plåt från i första hand Kina och Ryssland.

Efter vårens höjningar kom det en sättning i priserna men den nedgången har återhämtats med råge under hösten. Rostfritt material hade sjunkande priser under en längre period än andra produkter men även de är nu på väg uppåt.

Konjunkturen är stark och inte bara i Sverige utan det är en global tillväxt där alla stora marknader befinner sig i en tillväxtfas. Det innebär att behovet av stål fortsätter att öka och vi kan förvänta oss stigande priser även de kommande månaderna. Detta gäller särskilt specialstål där den starka efterfrågan har medfört ovanlig långa leveranstider och en prissättningsbild som ligger långt fram i tiden.

Priset på råvarorna för ståltillverkning stiger. Det är inte bara järnmalm och skrot utan även andra insatsvaror som kan ha en mer dramatisk ökning. En sådan är de grafitelektroder som används vid smältning av skrot i ljusbågsugnar. Grafiten har funnit ökande behov hos batteritillverkarna i den elektrifiering som nu pågår framförallt hos biltillverkarna. Det kommer att uppstå en bättre balans men just nu är priserna väldigt höga. Den svagare svenska kronan kommer också att sätta sina spår i priserna då en stor andel av det stål som förbrukas i landet importeras.

Så vad kan vi då förvänta oss av 2018. Helt klart är att vi kommer att se en stark start både vad gäller fortsatt konjunktur och prisutveckling. När vi haft en sådan här lång period av tillväxt som vi nu har haft de senaste två åren så söker jag efter minsta lilla tecken på en vändning för att vara förberedd på en nedgång. Men jag har inte funnit något ännu och det finns inget som talar för en dramatisk vändning förutom att det har varit bra rätt länge och det är ju inget starkt argument. Så jag hoppas på ännu ett starkt år för oss alla så tar vi problemen 2019 eller senare.

Dela denna sida

PRISUTVECKLING STÅL, VÄGDA IMPORTPRISER STENA STÅL AB.

Index 100 = juni 2008

 Klicka för att se PDF

Hans Svensson
Marknads- och inköpschef, Stena Stål