HÅLLBARHET ÄR ETT KONKURRENSMEDEL

2021-04-21

Marina Gasparius_1280x400.jpg

Stål är fantastiskt – både slitstarkt och återvinningsbart. Någon guldstjärna när det gäller koldioxidavtrycket får det dock inte. Men det finns mycket annat att man kan jobba med för att minska branschens påverkan, menar Marina Gasparius, hållbarhetschef på Stena Stål. – Och man bör angripa problemet enligt affärsmässiga principer, säger hon.

År 2018 blev något av ett skifte för Stena Stål. Då blev hållbarhet en kärnfråga för företaget. Bolaget tog sikte på FN:s hållbarhetsmål med ambitionen att skugga målen, och gärna passera dem. Men de nöjde sig inte med det.
– Sedan dess satsar vi även på att bli branschledande inom området, säger Marina Gasparius. Vägen dit började med att bygga upp en hållbarhetsagenda, och Stena Stål satsade på tre perspektiv:

ATT KARTLÄGGA produktens klimatpåverkan tillsammans med leverantörer, något som sker med hjälp av EPD:er (Environmental Product Declarations).

ATT KARTLÄGGA och målsätta Stena Ståls klimatpåverkan med hjälp av Green House Gas Protocol.

ATT ARBETA MED klimatförbättringar ur ett värdekedjeperspektiv för att tillsammans skapa en bättre industri och byggprocesser.

Sommaren 2020 var hållbarhetsagendan klar och sedan dess har företaget jobbat efter den. Ett direkt resultat är att fyra produkt- grupper från och med mars i år förses med hållbarhetsmässiga miljödeklarationer (EPD:er), något som på sikt ska finnas för alla Stena Ståls produkter. Kunder som handlar via företagets weborder kan lätt ladda ner deklarationerna.
– Poängen är att det blir enkelt att redovisa materialets koldioxidavtryck när du deltar i en upphandling, exempelvis för ett byggprojekt. Det gör det också enklare att uppfylla lagkraven om att redovisa klimatdata för nybyggnationer. Vi vet att våra kunder lägger mycket tid på sådana redovisningar, säger Marina Gasparius.

Men, säger hon, även om företagets mål är ambitiösa – det är en bit kvar tills det finns fossilfritt stål att erbjuda i större skala. Stålverkens arbete med att hitta nya metoder, med exempelvis vätgas som katalysator istället för kol, har fortfarande något decennium kvar innan det går att leverera något i större volymer.


Marina Gasparius om …

… hur bra hon är på hållbarhet privat: ”Ganska bra faktiskt. Jag är bra på att sortera avfall, flyger inte så mycket och gillar att cykla. Men jag skulle kunna konsumera lite mindre. Generellt tror jag att konsumtion är en större klimatbov än flyget.


Till dess gäller det att koncentrera sig på det som faktiskt går att göra här och nu, och att göra det på ett sätt som fungerar. Enligt Marina Gasparius bör hållbarhetsfrågan tacklas på ett affärsmässigt sätt.
– Det blir allt mer uppenbart att det är så vägen framåt ser ut: Att det är avgörande att det går att tjäna pengar på att driva en hållbar verksamhet, och att detta måste göras tillsammans i värdekejdan och inte bolag för bolag.

En sak som Marina Gasparius tycker att det borde gå att jobba mer med är logistiken. Hon tar ett exempel. Med tunga produkter – som stål – når man som regel lastbilarnas maxvikt långt innan taket för volymen är uppnått.
Det innebär att det finns en potential att synka leverantörer från olika branscher och till exempel fylla upp ett överblivet utrymme med fluffiga saker som inte väger så mycket.
– Den som hittar ett enkelt sätt att ordna en sådan samordning kommer att tjäna mycket pengar, säger hon.

Dela denna sida

 

Fossilfri drivkraft. Marina Gasparius, hållbarhetschef på Stena Stål, tycker att jobbet blir intressantare och intressantare med tiden.
– Ju mer världen förändras, desto mer engagerande blir de här frågorna, säger hon.

Marina Gasparius 2_640x400.jpg

 

MARINA GASPARIUS

Bor: Hovås utanför Göteborg.

Ålder: 39 år.

Familj: Man och två barn.

Intressen: Distanscykling, ska cykla till Paris i sommar på sin gula Bianci-räser.

Lyssnar på: Annika Norlin.