Begagnad balk ger grönare byggen

2022-12-01

Stålsida9.jpg

Jakten på nya metoder för att få ner koldioxidavtrycket i byggprojekt är intensiv. Men frågan är om inte ett gammal hederligt tillvägagångssätt kan visa sig vara ett av de mest effektiva. Det handlar om återbruk av balk.

– Avtrycket blir bara någon procent jämfört med att köpa nytt, säger Christoffer Muhl Pollari, affärsutvecklare på Stena Stål. Möjligheten att sälja begagnad balk har funnits sedan 2018, när den europeiska standarden för stålbyggnation (EN 1090) reviderades. Men först 2021 kom en svensk branschstandard.

– Då startade vi ett pilotprojekt.
Idén är att identifiera byggnader som ska rivas, där det går att spåra materialet bakåt i tiden. Balkarna i huset bör vara valsade tidigast 1971, eftersom standarden för stål ändrades då.

– Är det äldre än så måste vi göra omfattande tester, och då blir det som regel för dyrt, säger Christoffer Muhl Pollari som själv är ute och hårdhetstestar varje enskild balk som väljs ut. Nu har han ett lager på närmare 50 ton och planen är att börja sälja under hösten.

– Intresset är stort, många vill gå mot ett grönare byggande. Då är återbruk ett starkt argument.

Så kvalitetssäkras balken

• I första hand väljs balk som är valsad efter 1970. Äldre balk utsätts för material­förstörande prov för att ta fram materialcertifikat.

• All balk hårdhetstestas.

• Balk som utsatts för dynamisk belastning är diskvalificerad.


Var får ni tag på balken?
– Vi har fördelen av att ha ett återvinningsföretag i koncernen. Det gör att vi kan hitta intressanta projekt tidigt. Innan de börjar riva? – Ja, annars tar vi inte in denbalken i projektet. Spårbarheten är viktig, vi måste veta vilken funktion den haft. Finns det materialcertifikat blir vi extra glada.

Kommer återbrukad balk att säljas via er weborder?
– På sikt. Men till en början
går det via mig.

Dela denna sida