Environmental Product Declaration (EPD)

Hållbarhet-1280x400.jpg

marina_gasparius.jpg

"Sommaren 2020 var hållbarhetsagendan klar och sedan dess har företaget jobbat efter den," säger Marina Gasparius, Hållbarhetchef på Stena Stål.

"Ett direkt resultat är att fyra produktgrupper från och med mars i år förses med hållbarhetsmässiga miljövarudeklarationer (EPD:er), något som på sikt ska finnas för alla Stena Ståls produkter. Kunder som handlar via företagets weborder kan lätt ladda ner deklarationerna.

– Poängen är att det blir enkelt att redovisa materialets koldioxidavtryck när du deltar i en upphandling, exempelvis för ett byggprojekt. Det gör det också enklare att uppfylla lagkraven om att redovisa klimatdata för nybyggnationer. Vi vet att våra kunder lägger mycket tid på sådana redovisningar."

livscykelsteg.png

Stena Stål erbjuder EPD:er för alla balk-, stång-, armeringsstål och varmvalsad plåtsortiment.

EPD:er är certiferade enligt de internationella och europeiska standarderna ISO 14025 och EN ISO 15804, som bestämmer kraven för EPD-innehåll. Deklarationer verifieras först av en godkänd oberoende verifierare, och registreras sedan av EPD-Norge.

Du kan ladda ner Stena Ståls EPD:er under rubriken "Ladda ner", eller via the International EPD® System där Stena Ståls EPD:er är registrerade.

Om du vill få tag på EPD:er för övriga produkter kan du få våra leverantörers EPD:er. Ta gärna kontakt med din säljare för mer information.

Dela denna sida