Valutaklausul

1280x400_valutaklausul_CompQual80.png

Vid försäljning av oss med valutaklausul gäller följande beräkningsgrund:

 1. Baskurs är den i vårt ordererkännande angivna kursen
 2. Omräkningskurs är kursen per faktureringsdatum eller, om sådant saknas, närmaste tidigare kurs
 3. Som källa för omräkningskursen används Plusgirots säljkurs
 4. Vid omräkning av faktura belopp tillämpas följande principer
  1. Om dagskursen är högre än baskursen görs tillägg om skillnaden är +1% eller större. Tillägg mindre än SEK 50:- debiteras ej
  2. Oavsett kursskillnaden debiteras tillägg om beloppet blir större än SEK 500:-
  3. Om dagskursen är lägre än baskursen görs avdrag om skillnaden är -2% eller större. Avdrag mindre än SEK 50:- görs ej
 5. Skillnad i % beräknas enligt följande (dagskurs/Baskurs -1) X 100 = Skillnad i %, 2 decimaler används
Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan