För oss handlar hållbarhet inte bara om stål

Vi arbetet kontinuerligt med förbättringar inom miljö, kvalitet och säkerhet för att skapa en så hållbar verksamhet som möjligt.

Vårt hållbarhetsarbete handlar i mångt och mycket om att förbättra säkerheten och att minska miljöpåverkan. Alla leveranser från våra lager med armeringsprodukter, balk, stång, varmvalsad plåt och konstruktionsrör levereras enligt Boverkets föreskrifter och SBS regler. Och vi arbetar aktivt med att minska vår påverkan på miljön genom att effektivisera och minska stora utsläppskällor som el, uppvärmning och transporter.

Certifieringar och CE-märkning

Allt detta löpande arbete har resulterat i att hela vår verksamhet har miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöcertifikat enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 och OHSAS 18001. Därutöver har vi utvecklat vårt verksamhetssystem så att rutinerna för bearbetning och produktförädling i Västerås uppfyller kraven i EN 1090-1:2009 samt att kapade, blästrade och målade produkter kan CE-märkas.
Läs mer om CE-märkning i dokumenten till höger.

  • Dela denna sida