För oss handlar hållbarhet inte bara om stål

OmOss-miljo_1280x400_CompQual80.jpg

Vi arbetet kontinuerligt med förbättringar inom miljö, kvalitet och säkerhet för att skapa en så hållbar verksamhet som möjligt.

Vårt hållbarhetsarbete handlar i mångt och mycket om att förbättra säkerheten och att minska miljöpåverkan. Alla leveranser från våra lager med armeringsprodukter, balk, stång, varmvalsad plåt och konstruktionsrör levereras enligt Boverkets föreskrifter och SBS regler. Och vi arbetar aktivt med att minska vår påverkan på miljön genom att effektivisera och minska stora utsläppskällor som el, uppvärmning och transporter.

Certifieringar och CE-märkning

Allt detta löpande arbete har resulterat i att hela vår verksamhet har miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöcertifikat. Därutöver har vi utvecklat vårt verksamhetssystem så att rutinerna för bearbetning och produktförädling i Västerås uppfyller kraven i EN 1090 samt att kapade, blästrade och målade produkter kan CE-märkas.
Du hittar våra certifikat på vår Hållbarhetssida. www.stenastal.se/hallbarhet/

 

Dela denna sida