Välkommen till Stena Stål!

Med en service och ett produktutbud utöver det vanliga hjälper vi dig så att du kan färdigställa bygget eller säkerställa en smidig och effektiv produktion. Läs om vilka vi är och hur vi drivs av att hitta rätt lösning för dig i alla lägen.

Stena Stål är en del av Stena Metallkoncernen med sju verksamhetsområden på mer än 200 platser i nio länder. Koncernen har en total nettoomsättning för förra räkenskapsåret på 28 200 MSEK. Varje år återvinner och förädlar Stena Metall sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter samt förser kunder med nödvändiga råvaror, stålprodukter och marina bränslen. Genom forskning och utveckling arbetar vi för att möta framtidens utmaningar med nya, hållbara lösningar. Stena Metalls 3 600 medarbetare samarbetar nära med partners och kunder för att skapa värde ur såväl ett affärsperspektiv som för miljön och samhället i stort.