Sverige tappar fart på svetsområdet

2018-07-03

För att Sverige ska kunna tillverka svetsade produkter måste rätt kompetens och teknik finnas i landet. – Men tillgången på duktigt folk är synnerligen otillräcklig, och automatiseringen går långsammare än i omvärlden, säger Mathias Lundin, vd och tekniksekreterare, Svetskommissionen.

Bransch-vd:n efterlyser mod – och ökad automatisering

Sverige är sedan länge en stark nation på svetsområdet. Svetskommissionen arbetar hårt för att situationen ska förbli sådan.
– Vill vi tillverka svetsade konstruktioner i Sverige för att behålla jobb inom landet måste vi driva den tekniska utvecklingen framåt genom att forska, standardisera och utbilda. För det krävs samverkan. Bland annat bildar 400 experter från våra medlemsföretag ett nätverk med runt 30 arbetsgrupper, säger Mathias Lundin.
Han tycker att arbetet för att öka kompetensen varit lyckosamt. Svetskommissionen har bland annat tagit fram ett 20-tal utbildningsriktlinjer
för olika delar av branschen.
– Det var nödvändigt för kompetenssäkringen. Vi har också skapat en kvalitetssäkrad utbildning – International Welder. Men alla utbildningar följer tyvärr inte vår modell.
Branschen behöver både kunniga praktiker och teoretiker. Oavsett bakgrund måste företagen som investerar i ny svetsteknik ha folk som kan hantera den. Svetsoperatörer, ingenjörer, kvalitets- och produktionschefer behöver kompetens för att hantera utrustningarna och utnyttja dem rätt.
– Annars kan leverantörerna vara hur många som helst, deras säljare vara hur duktiga som helst, och tekniken vara hur avancerad som helst, men det blir inga affärer i Sverige.
Mathias Lundin är lite oroad av att Sverige tappar mark när det gäller att automatisera.
– Vi har en hög automatiseringsgrad, men investeringstakten är inte lika hög som den borde vara, exempelvis har Danmark gått om Sverige vad gäller robottäthet, säger han.
Trots digitalisering, uppkopplade maskiner, Internet of Things och Industri 4.0 ser många verkstadsföretag ut som för 30 år sedan.
– De måste fokusera mer på automatisering. Jag är övertygad om att många kan lyfta sin verksamhet då. Men då måste det till mer mod i en konservativ svetsbransch, säger Mathias Lundin.

Dela denna sida

Tror på samverkan.

Mathias Lundin är vd på Svetskommissionen. Han tycker att det är knepigt att upprätthålla kompetensnivån som Sverige behöver ha på svetsområdet. – Men vårt arbete tillsammans med andra aktörer ger resultat. Gör vi gemensam sak blir genomslagskraften större, säger han.

SVETSKOMMISSIONEN

  • Är en teknisk branschorganisation för fogande industri som jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Har cirka 400 medlemsföretag.
  • Grundades 1931 av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien för att Sverige låg efter konkurrentländer.
  • Ska vara ledande forum för information, kunskap och samarbete inom fogningsområdet.