Största kunden blev ägare

2022-09-07

Laserstans _1280x400.jpg

Laserstans tillverkar stålprodukter med laserskärning och kantbockning som specialitet. En femtedel av produktionen går till moderbolaget Liedholms. – Vi levererar bland annat delar till cisterner i rostfritt stål, där Liedholms sedan tillverkar en färdig produkt för vattenrening, säger Mikael Ericsson, vd, Laserstans.

Sedan februari är Laserstans TechPro AB ett helägt dotterbolag till Liedholms Maskinteknik AB.

– Samarbetet med Liedholms går långt tillbaka och de är vår största kund. Tillsammans kan vi erbjuda förbättrade helhetslösningar från laserskärning till svetsning och färdig produkt vilket ökar vår konkurrenskraft, säger Mikael Ericsson, VD, Laserstans. Något som även gynnar kunderna med kortare ledtider och ett bredare sortiment av tjänster.

– När jag tog över företaget för tio år sedan sålde jag det som jag inte trodde på för att kunna utveckla nya produkter med fokus på hållbarhet och lång livslängd säger Tony Ståhlgren, ägare och vd på Liedholms.
Laserstans har investerat i en modern maskinpark med flera fiberlasermaskiner utrustade med automatiserad höglager och plockautomation för att klara kundernas höga kvalitets- och precisionskrav.

– Vi har ett lösningsorienterat förhållningssätt för en smidig projektprocess. För att öka effektiviteten i vår plåtbearbetning arbetar vi flexibelt och fördelar våra resurser för ett bättre flöde. Förutom vårt unika samarbete med Liedholms satsar vi även på att ta fram fler slutprodukter, säger Mikael Ericsson.

Dela denna sida

 

LASERSTANS OCH LIEDHOLMS

  • Laserstans TechPro AB bildades 1981 och finns i Svedala.
  • Liedholms tillverkar avancerade svetskon-struktioner, tryckkärl och kompletta maski-ner till kunder inom energi- och miljöindustri, processindustri, offshoreinstallationer och marina lösningar för vattenrening.

Laserstans_2.jpg

Styr

Mikael Ericsson, vd Laserstans och Tony Ståhlgren, vd Liedholms, tillsammans med Thord Ogenborn, säljare Stena Stål.