Nya stålpriser 2021-12-02

2021-12-02

Prislista-6-1280x400.jpg

Nya stålpriser 2021-12-02

Nya priser på hålprofiler, rör, armeringsnät och rostfritt

Prisutvecklingen har planat ut överlag men vi ser justeringar nedåt på den del av sortimentet som hade den kraftigaste prisutvecklingen i uppgången.

Inom rostfritt är det fortsatt en stor obalans mellan efterfrågan och utbud. Ledtiderna är långa och priserna stiger.

Tillgången på stål har inom många områden blivit bättre vilket gör att lager har kunnat byggas upp i flera led. Det ger en stabilare situation. Men det finns också produktområden som fortsatt har väldigt långa leveranstider hos stålverken. Detta gäller i första hand produkter med industrirelaterad förbrukning.

USA har meddelat att man tar bort tullar på import av europeiskt stål och ersätter det med ett kvotsystem. Stålpriserna i USA är betydligt högre an i Europa vilket kommer att locka till export. Det kan medföra att tillgången i Europa blir lägre och att priserna stiger .

Energifrågor och utvecklingen av elpriser på den europeiska marknaden kommer att vara en stor fråga som också kommer att sätta sin prägel på stålpriserna de närmaste månaderna.

Finns det något vi kan hjälpa dig med eller om du har frågor kring din materialförsörjning så tveka inte att ta prata med din säljkontakt hos oss.

Våra prisändringar är enligt följande:

Du hittar våra uppdaterade priser här 

PRISFÖRÄNDRINGAR

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida