Nya stålpriser december

2020-12-06

Prislista-5-1280x400.jpg

Stigande stålpriser

Situation på stålmarknaden förändrar sig nu mycket snabbt. Vi går in i en period med stigande priser och det kan bli stora höjningar de kommande månaderna.

Efterfrågan ökar trots Covid. I andra vågen har inte produktionen stängts ned och den kommande uppstarten av nationella massvaccineringar skapar en optimism och framtidstro. Leveranstiderna från verken har ökat i rask takt och lediga spotvolymer i första kvartalet handlas till höga priser.

I takt med den förväntade stigande förbrukningen av stål så har priserna på järnmalm och stålskrot fortsatt att stiga. Priset på dessa råvaror är nu de högsta på över två år. Det är särskilt behoven från Kina som driver upp prisnivån. Kina som står för mer än hälften av världens stålproduktion kommer under 2020 att öka sin stålproduktion med cirka 2% trots Covid-19.

Situationen är något märkligt då vi inte ser samma utveckling i efterfrågan i Sverige eller Europa. Men det globala behovet sätter prisnivån. De långa leveranstiderna från Europeiska stålverk indikerar dock en klar förväntning på en konjunkturförbättring. Vår bedömning är att vi möter ytterligare prishöjningar i början av 2021.

Finns det något vi kan hjälpa dig med eller om du har frågor kring din materialförsörjning så tveka inte att ta prata med din säljkontakt hos oss.

Våra prisändringar är enligt följande:

Du hittar våra uppdaterade priser här 

PRISFÖRÄNDRINGAR

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida