Nya stålpriser augusti

2020-08-09

Prislista-5-1280x400.jpg

Prissänkningar på specialstål och rostfritt.

Vi hoppas att du har haft en bra sommar. En sommar som vi förmodligen alla kommer att minnas som annorlunda, men som säkert har gett nya intryck där många har gjort nya upptäckter hemmavid.

För augusti så har vi prisjusteringar på specialstål och rostfritt. Priserna på specialstål är i stort sett kvartalsbaserade och har haft en eftersläpning jämfört med övriga produkter. En minskad efterfrågan och en starkare krona påverkar prissättningen. För rostfritt där vi sett justeringar de även senaste månaderna också är det den starkare kronan som har effekt i augusti.

Övriga produkter som till stor del är månadsbaserade förblir oförändrade. Stålverken i Europa har höjt priserna något men det kompenseras av den stärkta svensk krona. Vår bedömning är att prisläget blir stabilt under hösten.

Vi är relativt sett nöjda med vår försäljning under sommaren och hoppas att behoven av stål skall fortsätta att öka under hösten med en återgång till mer normala förhållanden.

Om det finns något vi kan hjälpa dig med eller om du har frågor kring din materialförsörjning så tveka inte att ta prata med din säljkontakt hos oss.

Våra prisändringar är enligt följande:

Du hittar våra uppdaterade priser här 

PRISFÖRÄNDRINGAR

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida