NYA STÅLPRISER 2017-08-21

2017-08-17

Prislista

Vi höjer våra priser på handelsstål, armering och specialstål.

Under sommaren har efterfrågan ökat vilket har resulterat i snabba prisuppgångar på järnmalm och stålskrot. I kombination med befintliga och nya tullar för import av stål till Europa så ökar beläggningsgraden och ledtiderna hos stålverken vilket ger höjda priser,

Denna lista gäller från och med 2017-08-21.

Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan