NYA STÅLPRISER 2017-02-04

2017-02-03

Prislista

Prishöjningar på specialstål och frakter.

Vi höjer våra priser på delar av specialstålssortimetet. Ändringarna beror på högre priser på legeringar och skrot.

Med anledning av stigande kostnader för frakter orsakat av ökade löne- och drivemedelskostnader så justeras vi våra fraktpriser. Den nya debiteringen är 0,52 kr/kg dock min 850 kr/sändning vid leveranser inom våra ordinarie turbilssystem.

Priserna gäller från och med 2017-02-04.

Mer information hittar du här.

Dela denna sida