NYA STÅLPRISER 2017-01-04

2017-01-03

Prislista

Det nya året bjuder på höjda priser.

Så som vi tidigare har aviserat så fortsätter stålpriserna att stiga. Det är flera bakomliggande faktorer som genererar höjningarna. Skyddstullar har skapat en större efterfrågan på stål producerat i Europa för den Europeiska marknaden. Priserna på råvaror för ståltillverkning såsom malm, kol och skrot fortsätter att stiga. Valutgången i USA med löften om investeringar i infrastruktur ger förväntningar om en större efterfrågan och driver upp priserna på stål och metaller. Drivkraften i detta sammantaget är så stark att vi kan förvänta oss ytterligare höjningar från stålproducenterna de kommande månaderna. Priserna gäller från och med 2017-01-04.

Mer information hittar du här.

Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan