NYA STÅLPRISER 2016-12-06

2016-12-05

Prislista

Höjda priser på plåt och rör.

Med en kombination av handelshinder, ökad efterfrågan och högre priser på råvaror så fortsätter priserna på plåt och rör att stiga. Importtullar på plåt till Europa har lett till att en situation med överkapacitet snabbt har förbytts till en bristsituation på vissa produkter.

Mer information hittar du här.

Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan