NYA STÅLPRISER 2016-05-24

2016-05-23

Prislista

Prisuppgången på stål fortsätter.

Insatsvarorna malm och skrot har gått upp och medfört ökade kostnader för stålverken vilket gör att de höjer sina priser kraftigt. Med stigande priser och en bättre efterfrågan har beläggningen ökat hos stålverken och leveranstiderna från har blivit längre. Vi måste därför höja våra priser och det berör nästan alla våra produkter.

Läs mer.

Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan