Automatstål

1280x400_automatstal_CompQual80.png

Vi lagerför automatstål med förhöjd skärbarhet i de flesta dimensioner och gängse stålsorter.

  • 11SMnPb30+C är ett automatstål som används när det finns höga krav på skärbarhet och ytfinhet. Stålsorten är legerad med både svavel och bly för optimal skärbarhet. Lagerläggs i draget utförande. Grövre dimensioner i skalat utförande. Se Specialstålsguiden för mer produktdata.

  • 11SMn30+C är ett automatstål som används när det finns höga krav på skärbarhet och bly skall undvikas. Stålsorten är legerad med svavel för god skärbarhet. Lagerläggs i draget utförande.Se Specialstålsguiden för mer produktdata.

  • 36SMnPb14+Cär ett automatstål som uppfyller krav på god skärbarhet och ökad hållfasthet. Det är även lämpligt för seghärdning. Legerat med svavel och bly för optimal skärbarhet. Lagerläggs i kalldraget utförande. Grövre dimensioner i skalat utförande. Se Specialstålsguiden för mer produktdata.

Kontakta din säljare 

Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan