Information om registerutdrag

Enligt GDPR / Dataskyddsförordningen artikel 15 har du rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig inom Stena Metall- koncernen. Som huvudregel är det endast den som vill ha ett registerutdraget som själv måste kontakta oss och begära ut det. Registerutdraget erhålls som huvudregel inom en månad men kan under vissa förutsättningar förlängas till två månader. Den som begär registerutdraget kommer vid sådan förlängning att meddelas om detta. 

För att försäkra oss om att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person begär vi en kopia på ID-handling i samband med att ansökan lämnas in till oss. Detta för att minska risken att dina personuppgifter hamnar i orätta händer. Vi rekommenderar att du sänder kopian på din ID-handling på ett lämpligt och säkert sätt till oss. Stena Metall kan exempelvis inte ansvara om du sänder känslig information från din privata mail till oss. Registerutdraget sänds därefter som huvudregel till folkbokföringsadressen.

Din begäran om registerutdrag kommer sändas direkt till Privacy Officer - privacy(at)stenametall.com eller dennes ersättare vid frånvaro. Begäran kommer ej lämnas över till tredje part eller tredje land.

Vi kommer spara din begäran om registerutdrag under ett år och därefter kommer din begäran i sin helhet att förstöras. Vi sparar handlingen för att kunna kontrollera att begäran ej är ogrundad eller orimlig, jmf GDPR / Dataskyddsförordningen artikel 12. Kopia på din ID-handling kommer omgående efter det att kontroll gjorts av  din ansökan att förstöras. Förstöring av dessa dokument kommer ske på ett säkert sätt.

Du kan läsa mer om registerutdrag, dina övriga rättigheter och om hur vi på Stena Metall behandlar dina personuppgifter i vår Privacy information. I denna information finner du även våra kontaktuppgifter.

 

Instruktion begäran om Registerutdrag

Observera att den som vill ha ett registerutdrag som huvudregel själv måste kontakta oss och begära ut det. Du finner ansökan nedan. Vänligen fyll i ansökan, skriv ut den och skicka alternativt överlämna personligen till:
 
Privacy Officer
Stena Metall AB
Box 4088
400 40 Göteborg

Ansökan Begäran om registerutdrag (PDF)

 

Har du frågor kring registerutdrag? Kontakta i så fall vår Privacy Officer - privacy(at)stenametall.com

Dela denna sida

Privacy Information

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt i enlighet (EU) 2016/679, GDPR/Dataskyddsförordningen.

Läs mer