Leverantörsinfo

SST_GNOSJO_018_1280x400.jpg

Vi på Stena Stål arbetar kontinuerligt med förbättringar inom miljö, kvalitet och säkerhet för att skapa en så hållbar verksamhet som möjligt och en service utöver det vanliga. Vårt mål är att varje leverans skall möta eller överträffa våra kunders förväntningar.

Stena Stål har kunder med höga krav på precision i produkt, leverans och service och samarbetet med våra leverantörer är en viktigt del i att åstadkomma detta. För att det ska vara möjligt förväntas våra leverantörer leverera rätt produkt, i rätt tid, på rätt plats och på ett säkert sätt.

På denna sida återfinns information som är väsentligt för att Stena Stål och leverantören ska få ett så bra samarbete som möjligt. Vi förväntar oss därför att ni tar del av denna innan ni åtar er att bli leverantör till oss.

Dela denna sida

Leverantörsmanual

Denna Leverantörsmanual beskriver vad vi på Stena Stål förväntar oss av våra leverantörer och dokumentet skall användas för ökad förståelse av kravbild, söka information samt att hitta rätt kontaktytor om problem eller frågor uppstår.

Det är leverantörens ansvar att ta del av denna manual och implementera nya versioner av densamma.

Leverantörsmanual (Sve)

Supplier manual (Eng)