THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG)

UN - Sustainable Development Goals

År 2015 kom världsledare överens om 17 mål för en bättre värld senast 2030. Dessa mål har möjligheten att få ett slut på fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringen. Med dessa mål som guide är det nu upp till oss alla regeringar, företag, det civila samhället och allmänheten att arbeta tillsammans för att skapa en bättre framtid för alla. Alla kan hjälpa till att se till att vi uppfyller de globala målen. Använd dessa mål att skapa insatser för att bygga en robust infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Vi på Stena Stål har valt att arbeta med 4 av dessa mål på grund av att de är applicerbara på vår verksamhet.

Industri, Innovation och Infrastruktur

SDG 9 - Industri, Innovation och InfrastrukturInvesteringar i infrastruktur - transport, bevattning, energi och informations- och kommunikationsteknik - är avgörande för att uppnå en hållbar utveckling och stärka samhällen i många länder. Det har länge erkänts att tillväxten i produktivitet och inkomster och förbättringar i hälso- och utbildningsresultat kräver investeringar i infrastruktur.

Tekniska framsteg är grunden för insatser för att uppnå miljömål, till exempel ökad resurs och energieffektivitet. Utan teknik och innovation kommer industrialisering inte att hända, och utan industrialisering kommer utvecklingen inte att hända. Det måste finnas fler investeringar i högteknologiska produkter som dominerar tillverkningsproduktionerna för att öka effektiviteten och fokusera på mobila cellulära tjänster som ökar förbindelserna mellan människor.

LÄS MER PÅ FN hemsida

 

Ansvarsfull konsumtion och produktion

SDG 12 - Ansvarfull konsumtion och produktionHållbar konsumtion och produktion handlar om att främja resurs- och energieffektivitet, hållbar infrastruktur och tillgång till grundläggande tjänster, gröna och anständiga arbetstillfällen och en bättre livskvalitet för alla. Genomförandet bidrar till att uppnå övergripande utvecklingsplaner, minska framtida ekonomiska, miljömässiga och sociala kostnader, stärka ekonomisk konkurrenskraft och minska fattigdomen.

Eftersom hållbar konsumtion och produktion syftar till att "göra mer och bättre med mindre" kan nettovårdsvinster från ekonomisk verksamhet öka genom att minska resursanvändning, nedbrytning och förorening under hela livscykeln samtidigt som livskvaliteten ökar. Det måste också finnas en betydande inriktning på driften på försörjningskedjan, som involverar alla från producent till slutkonsument. Detta inkluderar att utbilda konsumenterna om hållbar konsumtion och livsstil, genom att ge dem adekvat information genom standarder och etiketter och bland annat engagera sig i hållbar offentlig upphandling.

LÄS MER PÅ FN hemsida

 

Uppnå jämställdhet

SDG 5 - Uppnå jämställdhetMedan världen har uppnått framsteg mot jämställdhet och kvinnors bemyndigande under millennieutvecklingsmålen (inklusive lika tillgång till grundutbildning mellan flickor och pojkar), fortsätter kvinnor och flickor att drabbas av diskriminering och våld i alla delar av världen.

Att ge kvinnor och flickor lika tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård, anständigt arbete och representation i politiska och ekonomiska beslutsprocesser kommer att bränna hållbara ekonomier och förmånsföreningar och mänskligheten som helhet. Genomförandet av nya rättsliga ramar rörande kvinnlig jämställdhet på arbetsplatsen och utrotning av skadlig praxis riktad mot kvinnor är avgörande för att sluta den könsbaserade diskrimineringen som förekommer i många länder runt om i världen. 

LÄS MER PÅ FN hemsida

 

Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

SDG 8 - Anständigt arbete och ekonomisk tillväxtEn hållbar ekonomisk tillväxt kräver att samhällen skapar förutsättningar som gör det möjligt för människor att ha kvalitetsjobb som stimulerar ekonomin samtidigt som de inte skadar miljön. Jobbmöjligheter och anständiga arbetsförhållanden är också nödvändiga för hela befolkningen i arbetsför ålder. Det måste finnas ökad tillgång till finansiella tjänster för att hantera inkomster, ackumulera tillgångar och göra produktiva investeringar. Ökade engagemang för handel, bank och jordbruksinfrastruktur kommer också att bidra till att öka produktiviteten och minska arbetslösheten i världens mest fattiga regioner.

LÄS MER PÅ FN hemsida

Dela denna sida