THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG)

UN - Sustainable Development Goals

Med hållbara tjänster och produkter och i samverkan med kunder och partners skapar våra verksamheter värde i form av minskad klimatpåverkan och effektivare resursutnyttjande. Stena Stål Hållbarhetsagenda beskrivs det strategiska hållbarhetsarbetet under fyra områden: Värdeskapande, Resurseffektivitet, Medarbetare och kultur samt Ansvarsfulla relationer. Som grund i Stena Stål hållbarhetsarbete jobbar vi med fem av FNs Sustainable Development Goals. Dessa utgörs av mål 5, 8, 12, 13 och 17.

fn.png

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för att skapa en så hållbar verksamhet som möjligt. Vi arbetar utifrån FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

VÄRDESKAPANDE: FN Globalmål 8

E_SDG goals_icons-individual-rgb-08_CompQual80.png

FN Globalmål 8 handlar om att Uppnå ökad ekonomisk produktivitet genom innovation och förbättring

  • Vi utvecklar våra processer, arbetssätt och vår service för att skapa värde för våra kunder och samhället vi verkar i.
  • Vi ständig utvecklar Stena Ståls Weborder

 

RESURSEFFEKTIVITET: FN Globalmål 12

E_SDG goals_icons-individual-rgb-12_CompQual80.pngFN Globalmål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.

  • Vi strävar efter ett hållbart användande av resurser.
  • Vi strävar efter att minska våra Co2 utsläpp från energiförbrukning och transport

 

MEDARBETARE OCH KULTUR: FN Globalmål 5

E_SDG goals_icons-individual-rgb-05_CompQual80.pngFN Globalmål 5 handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

  • Vi strävar efter att skapa säkra och trygga arbetsplatser , en sund och motiverande arbetsmiljö, präglad av mångfald och öppenhet, medarbetare med rätt kompetens och drivkraft
  • Vi arbetar målmedvetet med ledarskapsutveckling i form av utbildningar och verktyg

 

ANSVARFULLA RELATIONER: FN Globalmål 17

E_SDG goals_icons-individual-rgb-17_CompQual80.pngFN Globalmål 17 handlar om att alla världens länder måste uppnå ett partnerskap för att tillsammans stärka arbetet för en hållbar utveckling.

  • Vi bemöter alla med respekt
  • Vi värnar om mänskliga rättigheter och miljön
  • Med lokal närvaro och öppen dialog med intressenter bidrar vi till en positiv samhällsutveckling.
Dela denna sida