Resurseffektivitet

Resurseffektivitet-1280x400_CompQual80.jpg

SYSTEMATIK GER MINSKADE UTSLÄPP

Stena Stål strävar efter ett hållbart användande av resurser. Materialåtervinningen ökar och energianvändningen minskar med hjälp av förbättrade arbetssätt och ny teknik.

Vi arbetar systematiskt med process- och energieffektiviseringar genom ambitiösa målsättningar, kartläggningar och uppföljningar.

MINSKAD PÅVERKAN MED OPTIMERADE TRANSPORTER

Bolagets transporter är en betydande källa till utsläpp, vi strävar därför mot att samordna och effektivisera våra transporter och resursflöden. Störst möjlighet att minska antalet transporter i värdekedjan har vi  när det gäller transporter mellan de egna anläggningarna.

Stena Stål tecknar nya avtal som omfattar en rapporteringsskyldighet när det gäller koldioxidutsläpp genom värdekedjan. Inom verksamheten utvecklas också koncept med kombinerade transporter. Vi strävar ständigt efter att öka fyllnadsgraden i transporter till kund.

ÅTERVUNNET MATERIAL

Återvinning av stål sparar 75 procent energi jämfört med att utvinna samma mängd ur malm, i den mån det är möjligt handlar Stena Stål med stål som är gjort på återvunnet material.

RESTBITSHANTERING

Stena Stål arbetar med begreppet Restbithantering för att minimera mängden restbitar per såld /ton av produkt. Restbithantering bidrar till Stena Ståls resurseffektivitetsinitiativ genom en minimering av koldioxidutsläpp från återvinning eftersom smältning av stålet avger Co2. Vanligtvis kommer våra  produkterna i standardstorlekar och i vissa fall beställer en kund en produkt med en specifik storlek så vi behöver skära produkten. Processen med skärning av stål resulterar i bitar med udda storlekar som måste återvinnas eller säljas. Restbithantering är processen att öka mängden försäljningen av restbitar och därmed minska återvinningen vilket resulterar i mindre koldioxidutsläpp. Vi har olika aktiviteter för att hantera restbitar, till exempel specialerbjudanden och priser för de kunder som är villiga att köpa stål i udda storlekar (mindre bitar).

Dela denna sida