Medarbetare & Kultur

Medarbetare och kultur, hållbarhet

SÄKRA OCH TRYGGA ARBETSPLATSER

Arbetet med att skapa ett säkrare Stena Stål pågår med full kraft. Utgångspunkten är att alla olyckor går att förhindra genom ständiga förbättringar och genom att verksamheten hela tiden blir bättre och mer lärande.

Som stöd i det dagliga säkerhetsarbetet finns en lättillgänglig portal på bolagets intranät där medarbetarna registrerar regelbundet genomförda safety walks och eventuella avvikelser (och incidenter) samt kan lämna förslag till förbättringar. På ett strukturerat sätt diskuterar vi rutiner, utrustning och beteenden. Alla nyanställda på Stena Stål genomgår en introduktionsutbildning där säkerhet är en del.

KOMPETENS OCH VÄRDERINGAR

Stena Ståls fortsatta utveckling och konkurrenskraft är beroende av att bolaget behåller sin position som attraktiva arbetsgivare. En sund och motiverande arbetsmiljö, präglad av mångfald och öppenhet, är det bästa sättet att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Medarbetare med rätt kompetens och drivkraft, ger organisationen bäst förutsättningar att skapa värde för kunder, företaget och medarbetarna själva. Vi arbetar målmedvetet med ledarskapsutveckling i form av utbildningar och verktyg. För att skapa engagemang kring miljöarbetet och hitta lokala miljöförbättringar lanserades under verksamhetsåret en e-learning som riktar sig till samtliga medarbetare. Mångfaldsperspektivet är väsentligt för hela koncernen, där vi på Stena Stål, har fastlagda mål och en uttalad strategi för ökad mångfald.

 

Dela denna sida