Hållbarhet

Vi på Stena Stål arbetar kontinuerligt med förbättringar inom miljö, kvalitet och säkerhet för att skapa en så hållbar verksamhet som möjligt. Vårt hållbarhetsarbete handlar i mångt och mycket om att förbättra säkerheten och att minska miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med att minska vår påverkan på miljön genom att effektivisera och minska stora utsläppskällor som el, uppvärmning och transporter.

Hållbarhet