RÄKNA MED STARK KONJUKTUR

2017-03-30

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

Efter stigande priser under hösten och kring årsskiftet har priserna planat ut under det första kvartalet 2017. De är på en nivå som gör att producenterna åter är lönsamma, vilket i långa loppet är viktigt för hela näringskedjan i stål­- hanteringen om produkter och bolag skall utvecklas på ett hållbart sätt.

Den nya prisnivån är ett resultat av en starkare konjunktur och en ökad efterfrågan på stål. Handelshinder i form av tullar gynnar det närproducerade stålet i Europa och speglar sig också i den nya prisnivån. Produktion av stål med förbränning av kol och koks är en av de verksam-heter som har störst negativ påverkan på miljön genom utsläpp av kol­dioxid. De ökande problemen med dålig luft i delar av Kina har lett till att man begränsar och stänger delar av den produktion som är mest ineffektiv och också smutsar ner mest. Detta minskar den överkapacitet som finns i världen vilket är bra för miljön och bra för europeisk stålindustri, som redan i dag levererar stål med mindre miljöpåverkan.

Den stigande efterfrågan på stål har också lett till att järnmalmpriserna har återhämtat sig från låga nivåer. Priset på malm har stigit månad för månad och mer än fördubblats på ett och ett halvt år. Skrotpriserna är mer ryckiga och kortcykliga i sina upp- och ned­­gångar, men ligger just nu på en relativt hög nivå. Det ger en mer osäker bild av prisutvecklingen av de stålprodukter som i huvudsak är skrotbaserade.

Min prognos för andra kvartalet är att vi kommer att se stigande priser på de malmbaserade produkterna plåt, hålprofiler och rör. Verken är väl sålda och leveranstiderna är längre än normalt. Importtullarna har fortsatt en stark effekt på importinflödet av plåt till EU och begränsar tillgängligheten. Vi kommer också att se en bibehållen eller lätt stigande prisnivå på armering, balk, stång, rostfritt och specialstål. För dessa produkter har prisutvecklingen på skrot och legeringar en större direkt och snabbare inverkan, då effekten av handelshinder på dessa produkter är mindre.Sammanfattningsvis ger den konjunktur som vi har nu en fortsatt stabil efterfrågan och stigande priser.

 

Hans Svensson
Marknads- och inköpschef, Stena Stål

 

Dela denna sida

PRISUTVECKLING STÅL, VÄGDA IMPORTPRISER STENA STÅL AB.

Index 100 = juni 2008

 

klicka för att se PDF