Nya stålpriser 1 november 2022

2022-11-01

Prislista-6-1280x400.jpg

Nya stålpriser 1 november 2022

Prisförändringar på handelsstål, armering, rostfritt och aluminium

Prisförändringar 2022-11-01

Prisjusteringar på handelsstål, armering, rostfritt och aluminium

Den allmänt försämrade konjunkturen fortsätter att sätta sina spår i prisutvecklingen på stål. Efterfrågan minskar på grund av oron som krig, räntor och energipriser skapar. Till detta kommer också fortsatta störningar i leveranskedjor på grund av komponentbrist.

Priserna på handelsstål, armering och aluminium sänks i en kombination av minskad efterfrågan och sänkta råvarupriser. Sänkningarna dämpas av en försvagad svensk krona. För syrafast rostfritt stål så har vi en produkt som går mot strömmen efter att tidigare har fallit hårt. Här höjs priset på grund av höjda råvarukostnader.

Det har säkert inte undgått någon att transportsektorn är hårt drabbade av de stigande bränslekostnaderna och att prishöjningar är oundvikliga. Vi måste därför höja våra fraktpriser med 10%. Vi debiterar 1,20 kr/kg per leveranstillfälle dock min 1450 kr per sändning. Prisändringen gäller för leveranser from och med 2022-11-01.

Det allmänna läget med en hög inflation, höjda styrräntor och störningar i leveranskedjor lägger fortsatt en ganska dyster bild över förväntad efterfrågan de kommande månaderna. Läget är skört och osäkert men vi fokuserar på det som vi kan påverka för att ge er en så god service som möjligt.

Finns det något vi kan hjälpa dig med eller om du har frågor kring din materialförsörjning så tveka inte att ta prata med din säljkontakt hos oss.

Du hittar våra uppdaterade priser på vår hemsida www.stenastal.se.

PRISFÖRÄNDRINGAR

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida