Nya stålpriser 3 oktober 2022

2022-10-03

Prislista-6-1280x400.jpg

Prisförändringar 2022-10-03

Prisjusteringar på nästan hela vårt sortiment

Det är mycket sällan att vi har priser som går åt olika håll i vårt sortiment men nu har vi en sådan udda situation. För våra produkter med kvartalspriser och som är malmbaserade har vi prissänkningar. Men för de varor som prissätts per månad och oftast är skrotbaserade så har vi prishöjningar.

Det är framför allt våra plåtpriser som rör sig mest. Där arbetar vi med kvartalspriser från våra leverantörer och de senaste månadernas minskade efterfrågan och sänkta råvarukostnader slår nu igenom i betydligt lägre priser.

För övriga produkter där vi har prishöjningar är det höjda el- och gaspriser som driver kostnader och är huvudskälet till höjda priser. Energiandelen i att producera stål har ökat markant och det slår hårdare mot skrotbaserade produkter där produktionen är mer elintensiv.

Vi ändrar vår prissättningsmodell för rostfria produkter och övergår till effektivpriser i vår prislista. Det innebär att prislistan kommer att ha en annan nivå än tidigare men slutpriset är det samma. Vi kommer att vara fullt klara med den övergången den 4 oktober.

Det allmänna läget med en hög inflation, höjda styrräntor och störningar i leveranskedjor lägger fortsatt en ganska dyster bild över förväntad efterfrågan de kommande månaderna. Läget är skört och osäkert men vi fokuserar på det som vi kan påverka för att ge er en så god service som möjligt.

Finns det något vi kan hjälpa dig med eller om du har frågor kring din materialförsörjning så tveka inte att ta prata med din säljkontakt hos oss.

Du hittar våra uppdaterade priser här

Våra prisändringar är enligt följande:

 

PRISFÖRÄNDRINGAR

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida