Nya stålpriser 1 september 2022

2022-09-01

Prislista-6-1280x400.jpg

Prisförändringar 2022-09-01

Prissänkningar PÅ ROSTFRITT

Vi justerar våra priser på rostfritt material med en rejäl sänkning. Priserna har fallit i takt med en minskad efterfrågan och god tillgång på material.

För övriga produkter ser vi efter en tid med fallande priser att situationen håller på att stabiliseras. Råvarupriserna har bottnat ur och de stigande energipriser i hela Europa gör att flera stålverk redan i dag väljer att ställa över skift när elpriserna är som högst. En del masugnar har också helt tagits ur drift då kapaciteten inte behövs. Det märks nu i ett minskat utbud och större osäkerhet i leveranstider.

Det allmänna läget med en hög inflation, höjda styrräntor och störningar i leveranskedjor lägger fortsatt en ganska dyster bild över förväntad efterfrågan de kommande månaderna. Läget är skört och osäkert.

Finns det något vi kan hjälpa dig med eller om du har frågor kring din materialförsörjning så tveka inte att ta prata med din säljkontakt hos oss.

Du hittar våra uppdaterade priser här

Våra prisändringar är enligt följande:

 

PRISFÖRÄNDRINGAR

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida