Nya stålpriser 2 maj 2022

2022-05-02

Prislista-6-1280x400.jpg

Nya stålpriser 2 maj 2022

Prisförändringar på armering, rostfritt och aluminium

Prisbilden har stabiliserats under april. Efterfrågan är fortsatt god i Europa och men tillgången har ökat vilket har lugnat marknaden.

Vi har prishöjningar på armeringsnät. Tillgången i marknaden på valstråd är knapp med onormalt långa ledtider vilket också ger långa ledtider på nät.

För rostfritt så sänks baspriserna men legeringstilläggen går upp i stort sett i motsvarande grad. För aluminium så vänder priserna ned något.

Vi måste också justera våra emballagekostnader med 10-15 % beroende på höjda inköpspriser.

Det är svårt att ge en klar bild av den framtida prisutvecklingen. Försörjningskedjor och handelsmönster är störda och i förändring. Krigets konsekvenser kommer med stor säkerhet medföra att gamla materialflöden kommer att förändras och nya relationer behöver skapas.

Du hittar våra uppdaterade priser här

Våra prisändringar är enligt följande:

 

PRISFÖRÄNDRINGAR

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida