Nya stålpriser 2021-06-18

2021-06-18

Prislista-6-1280x400.jpg

Nya stålpriser 2021-06-18

Nya priser för handelsstål, plåt och armering

Stålpriserna fortsätter att stiga. Obalansen mellan utbud och efterfrågan är fortfarande stor. Det tar lång tid att öka volymerna i stålproduktionen och med glapp i råvarukedjorna är marknaden överhettad. Handelshinder i form av kvoteringar och import av stål till Europa ligger kvar och kommer att förlängas. Det påverkar också tillgången.

De senaste veckorna har den kinesiska regeringen agerat för att minska den inhemska spekulationen. Det har gjort att vi sett effekter i from av lite lägre priser på malm och stålskrot. Nivån är dock fortsatt hög och har inte gett någon effekt i stålpriserna. Med den efterfrågan som finns ser vi inte ser någon avkylande effekt på stålpriserna ännu.

Leveranstiderna från stålverken fortsätter att öka och potentialen för förändringar i stålpriser under hösten är uppåt.

I samband med denna prisförändring måste vi också höja våra emballagepriser då även priser på trä, plast och papper stiger.

Finns det något vi kan hjälpa dig med eller om du har frågor kring din materialförsörjning så tveka inte att ta prata med din säljkontakt hos oss.

Våra prisändringar är enligt följande:

Du hittar våra uppdaterade priser här 

PRISFÖRÄNDRINGAR

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida