NYA STÅLPRISER 2019-04-09

2019-04-16

Prislista-5-1280x400.jpg

Justeringar på plåt, armering och specialstål.

Förändringarna mot föregående lista ser du här

Prisändringarna för april bjuder på en blandad kompott. De priser som höjs är i första hand drivna av stigande råvarukostnader och ändringar som spänner över ett kvartal.

Vi höjer plåtpriserna på de varmvalsade materialen men priserna är oförändrat på kallvalsad och belagd plåt.

Inom specialstål är det både höjningar och sänkningar. Höjningarna är på de materialtyper som innehåller större andel legeringar. 

För armering som vi sänker priserna på har efterfrågan försvagats.

Du hittar våra uppdaterade priser här och  i länken till höger. 

PRISFÖRÄNDRINGAR

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida