NYA STÅLPRISER 2019-02-28

2019-02-28

Prislista-5-1280x400.jpg

Justeringar på balk, stång, hålprofiler, rör och armering.

 

Vi höjer våra priser på delar av vårt sortiment. Dammolyckan i Brasilien som var i anslutning till en malmgruva har drivit upp priserna på järnmalm efter det produktionsbortfall som det medfört. Det har också fått följdverkningar på stigande skrotpriser. Den svenska kronans försvagning bidrar också till stigande priser. Därför går priserna i mars upp på de produkter som har korta avtalsperioder.

 

Om försörjningssituationen på råvaror och valutaläget står sig kan vi förvänta oss höjningar på fler produkter de närmaste månaderna.

 

Du hittar våra uppdaterade priser här och  i länken till höger. 

PRISFÖRÄNDRINGAR

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida