NYA STÅLPRISER 2019-02-06

2019-02-06

Prislista-5-1280x400.jpg

Justeringar på balk, stång och armering.

Vi sänker våra priser på balk, stång och armering. En minskad efterfrågan och lägre priser på råvaror för de skrotbaserade stålverken ger lägre priser på dessa produkter.

Det är en avmattning i konjunkturen som ger en mindre efterfrågan på stål, men vi bedömer att det är en mindre nedgång och att behoven fortsatt är på en god nivå. De handelshinder som finns i form av importkvoter och skyddstullar på stål in till EU bidar till att priserna inte kommer att förändras i någon större utsträckning den närmaste tiden.

 

Du hittar våra uppdaterade priser här och  i länken till höger. 

PRISFÖRÄNDRINGAR

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida