NYA STÅLPRISER 2018-05-07

2018-05-07

Prislista

Justeringar på handelsstål.

För maj så har vi enbart prisförändringar inom vårt handelsstålsortiment. Den fortsatta försvagningen av kronan är anledningen till stigande priser på dessa importvaror.

Efterfrågan på stål är fortsatt god både i Sverige och globalt. Vi märker inga förändringar i ledtider från stålproducenterna vilket indikerar en fortsatt stabil situation.

Du hittar våra uppdaterade priser här och  i länken till höger. 

Prisförändringar

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan