NYA STÅLPRISER 2018-04-05

2018-04-05

Höjda stålpriser.

Den högkonjunktur som vi befinner oss i gör att efterfrågan på stål fortsatt är mycket god. Det gäller såväl i Sverige som i övriga världen. Behoven ökar samtidigt som det inte tillförs ny kapacitet utan utnyttjandegraden på den stålproduktion som är i drift ökar. Våra inköpare märker fortsatt av att leveranstiderna är längre än normalt på de flesta av produkterna och för en del produkter är det till och med extremt lång tid från order till leverans.

Den senaste tidens försvagning av den svenska kronan bidrar också till prishöjningarna. Försvagningen gör också att skrot-och legeringstillägg för berörda specialstålsprodukter ökar.

Du hittar våra uppdaterade priser här och  i länken till höger. Gäller från och med 2018-04-04.

Prisförändringar

Förändringarna mot föregående lista ser du här
  • Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan